Termokamera

Termokamera je přístroj, který zobrazuje teplotní pole povrchu měřeného objektu pomocí neviditelného infračerveného záření a pomáhá jej pomocí softwaru analyzovat.

Jedná se o bezkontaktní měření teploty. Výsledkem je barevný obraz tepelného pole, tzv. termograf, který dokumentuje místa s rozdílnými teplotami. Každé teplotě je přiřazena barva podle teplotní škály. Slouží k rychlému odhalení problémů, které nejsou pomocí jiných technologií odhalitelné.

Společnost Elpik nabízí použití termokamery:

  • U budov - lokalizuje zjevná i skrytá místa úniku tepla, která vznikají jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku nesprávného provedení spár a styků. Umožňuje stanovit tepelně technické vlastnosti obvodových plášťů budov a používá se jí při zjišťování skrytých vad staveb.
  • U strojů, zařízení a elektrických rozvodů - umožňuje odhalení poruch dříve, než tyto poruchy způsobí neplánovanou odstávku výroby. Tím zabraňuje vzniku škod na Vašem zařízení. Na některých částech strojů se začne chyba projevovat zvýšenou teplotou. Termokamera toto zvýšení teploty vizualizuje a tím upozorní na hrozící poruchu.

ELPIK s.r.o.