Elektroinstalace silnoproudu

Silnoproudé rozvody - nízké a vysoké napětí do 35kV

  • Přeložky a přípojky do 35kV
  • Rozvodny VN a NN
  • Trafostanice
  • Náhradní zdroje
  • Venkovní osvětlení
  • Uzemnění a hromosvod
  • Motorová a světelná elektroinstalace
  • Připojování technologie
  • Revize

ELPIK s.r.o.