Struktura skupiny ELPIK

Česká republika

 • ELPIK®

  komplexní elektromontáže do 35 kV silnoproud, slaboproud, MAR, VN, servis
 • ELPIK®-FIN

  správa majetku, finanční zdroje

Slovenská republika

 • ELPIK® SK

  kompletné elektromontáže VN, NN
  Meranie a regulácia
  Servis
 • ELPIK®-FIN SK

  Správa majetku
  Finanční zdroje
 • ELPIK® ENERGO

  Špecialista v energetike - poradenstvo a inžiniering
  Energetické audity
  Elektroenergetické služby
  Prevádzka energetických zariadení

ELPIK s.r.o.