Osvědčení a certifikáty

  • Výpis z obchodního rejstříku
  • Živnostenské listy
  • Oprávnění k montáži
  • Osvědčení o odborné způsobilosti (§14 – projekce, řízení staveb dodavatelským způsobem)
  • Osvědčení o registraci plátce DPH
Výpis z OR - strana 1 Výpis z OR - strana 2 Výpis z OR - strana 3 Výpis z ŽR ITI oprávnění
 

ELPIK s.r.o.